TARJOTAAN JOKAISELLE MAHDOLLISUUS  LIIKKUMISEEN

YLÖS, ULOS JA LIIKKUMAANLiikumme-palvelu on ei-sairaanhoidollinen seuraa ja virkistystä tuottava, sekä hyvinvointia tukeva yritys. Haluamme tarjota fyysisiä, psyykkisiä ja sosiaalisia taitoja ylläpitäviä avustaja palveluita erityisesti ikäihmisille, liikuntarajoitteisille sekä kehitysvammaisille. Palvelut yksilöidään jokaisen asiakkaan tarpeiden mukaan. Elämäntilanne ja toiveet käydään läpi etukäteen yhdessä asiakkaan ja mahdollisesti heidän lähiomaisensa kanssa. Jokainen tapaaminen ohjataan odotuksia ja toiveita kunnioittaen joko asiakkaan kotona tai lähiympäristössä, yksin tai ryhmässä. Sen lisäksi, että tuemme asiakkaan omaa hyvinvointia, pidämme mielellämme myös lähiomaiset tietoisina asiakkaan toimintakyvystä ja hyvinvoinnista säännöllisesti sopimuksemme mukaan. Ohjauksissa ja palvelutoiminnoissa noudatetaan kuntouttavan ohjaustyön ideologiaa ja korostetaan asukkaan itsemääräämisoikeutta sekä turvallisuutta. Kaikilla on oikeus hyvinvointiin. Jos sinä tai lähiomaisesi kaipaa tukea oman kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin ylläpitämiseksi, anna meidän auttaa!

PALVELUITA,  JOTKA TUKEVAT ASIAKKAAN HYVINVOINTIA

APU TULEE LÄHELTÄ

Tarjoamme monipuolisia ja laadukkaita palveluita kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin tukemiseksi Pirkanmaalla. Onko sinulla tarvetta personal trainerille, ohjaajalle, jumpparille, tukihenkilölle tai avustajalle? Ota yhteyttä ja pohditaan yhdessä, miten voimme auttaa. 

FYYSINEN  HYVINVOINTI

PSYYKKINEN HYVINVOINTI

 SOSIAALINEN HYVINVOINTI